Tìm kiếm tin tức
giới thiệu
Ngày cập nhật 09/12/2019

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại di động

Email

1

Trần Quốc Việt

Chủ tịch UBND phường

0914208028

tqviet.phubai@thuathienhue.gov.vn

2

Lê Hữu Bình

Phó chủ tịch UBND phường

0934795678

lhbinh.phubai@thuathienhue.gov.vn

3

Nguyễn Thị Phương Đông

Phó chủ tịch UBND phường

0949958778

ntpdong.phubai@thuathienhue.gov.vn

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 6