Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thị xã ban hành
Ngày cập nhật 11/11/2019

 UBND thị xã Hương Thủy ra quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2019 Quyêt định Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thị xã ban hành.

UBND thị xã Hương Thủy Bãi bỏ 03 Quyết định do Ủy ban nhân dân thị xã ban hành, sau đây:

1. Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, xây dựng trên địa bàn thị xã Hương Thủy;

2. Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng thị xã;

3. Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thị xã giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 4