Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trong ngày 6/12, toàn phường đồng loạt tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Ngày cập nhật 07/12/2020

Không khí bầu cử rộn ràng ở khắp mọi nơi, hầu hết người dân đều phấn khởi khi được trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành công việc tại cơ sở. 

Tại nhà văn hóa các tổ dâ phố , người dân cũng bố trí sắp xếp công việc để đi bầu cử từ sớm. Theo ông Nguyễn Văn Lộc, Trưởng ban công tác mặt trận tổ, Tổ trưởng tổ bầu cử số 7: Toàn tổ có 475 cử tri đại diện các hộ gia đình tham gia bỏ phiếu bầu tổ trưởng. Để người dân tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả trước và trong quá trình bầu cử để mọi người sắp xếp công việc ra địa điểm bỏ phiếu thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Phần lớn bà con đều đánh giá cao chủ trương nhiệm kỳ của tổ trưởng kéo dài 2 năm, vừa hợp lý, vừa tiết kiệm kinh phí cho ngân sách địa phương.

 

Tại nhà văn hóa tổ dân phố, người dân đi tham gia bầu cử rất đông đạt tỷ lệ 97,1%. Các đồng chí lãnh đạo phường, trưởng các ban ngành đoàn thể chia thành các tổ xuống kiểm tra, đôn đốc công tác bầu cử, nắm tình hình ở các tổ. Nhìn chung bà con nhân dân đều rất phấn khởi, phiếu bầu rất tập trung. Trong 10 đồng chí được giới thiệu để bầu tổ trưởng ở 10 tổ có 8 đồng chí là tái cử, 2 đồng chí bầu mới và nhận được sự tín nhiệm cao của cộng đồng dân cư.

Kết quả bầu cử tổ trưởng như sau:

1. Tô trưởng tổ dân phố 1: NGUYỄN VĂN LAI 

2. Tô trưởng tổ dân phố : Trần Quốc Toán

3. Tô trưởng tổ dân phố 3: Nguyễn Tiến Thảo

4. Tô trưởng tổ dân phố 4: Nguyễn Báu

5. Tô trưởng tổ dân phố 5: Đoàn Văn Sỹ

6. Tô trưởng tổ dân phố 6: Hoàng Trọng Hiếu

7. Tô trưởng tổ dân phố 7: Nguyễn Đình Thuốc

8. Tô trưởng tổ dân phố 8: Phạm Đức Lệ

9. Tô trưởng tổ dân phố 9: Võ Sơn

10. Tô trưởng tổ dân phố 10: Vũ Thanh Hiền

Bảo Trình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 2